7.บริการด้านอื่นๆ

การให้บริการด้านอื่น ๆ (Service Lasing and Customs Clearance)

  • ด้านพิธีการศุลกากร
  • การบรรจุสินค้า
  • การรัดสินค้า หรือ ยึดสินค้าไม่ให้เคลื่อนที่Visitors: 27,323