5.ให้บริการด้านการขนส่ง

การให้บริการด้านการขนส่ง (Service Transportation)

 • การขนส่งภายในประเทศ
  • รถบรรทุก 4 ล้อ
  • รถบรรทุก 6 ล้อ
  • รถบรรทุก 10 ล้อ
  • รถบรรทุก 18 ล้อ (รถหัวลาก) 
  • รถบรรทุกติดเครน
 • การขนส่งระหว่างประเทศ
  • ขนส่งทางทะเล (เรือ) 
  • ขนส่งทางอากาศ (เครื่องบิน)
Visitors: 28,134