4.บริการด้านการบรรจุหีบห่อสำหรับการส่งออก และการตีลังไม้

การให้บริการด้านการบรรจุหีบห่อสำหรับการส่งออก และการตีลังไม้

(Service Packing for Export and IPPC Wooden Case)

 • การบรรจุหีบห่อ
  • บรรจุโดยใช้พลาสติกกันกระแทก
  • บรรจุโดยใช้กล่องกระดาษ
  • บรรจุโดยใช้วิธีสุญญากาศ
 • การตีลังไม้
  • บรรจุโดยใช้ฐานไม้รมยา (IPPC) 
  • บรรจุโดยใช้ลังไม้รมยา (IPPC)

Visitors: 28,134