2.บริการขนย้ายเครื่องใช้ในบ้าน

การให้บริการขนย้ายเครื่องใช้ในบ้าน (Service House Move)

 • จัดเตรียมพนักงานสำหรับจัดเก็บ และขนย้าย โดยมีหัวหน้าผู้ที่ชำนาญในด้านการขนย้ายเครื่องใช้ในบ้าน และอุปกรณ์สำนักงานเป็นผู้ควบคุมงาน
 • Prepare Staff for Storage and Transportation by specialist.
 • จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการขนย้าย เช่น พลาสติกกันกระแทรก, กระดาษสำหรับห่อ, กระดาษลูกฟูก, ฟิล์มยืด, กล่องสำหรับบรรจุ เป็นต้น
 • Prepare equipment for transportation for example :
 • Air Bubble,Corrugated paper, Plastic Film, Wrapping paper, Boxes etc.
 • จัดเตรียมรถที่เหมาะสมกับการขนย้าย
 • Prepare a suitable vehicle for moving.
 • ป้องกันความเสียหายของพื้นที่ขนย้าย ด้วยการใช้พรม และรถเข็นล้อยาง
 • Prevent the damage of moving area by the carpet and trolley
 • มีบริการถอดประกอบ
 • Dis-assembly parts serviceVisitors: 27,713